Panel používateľa

Rekl. poriadok

Reklamačný poriadok

Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedená inak). Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošty.

 

 

Povinnosti kupujúceho

Splnenie nasledujúcich podmienok môže výrazne pomôcť pri riešení problémov s prípadnou reklamáciou:

a) Pred prevzatím zásielky z pošty kupujúci je povinný na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade poškodenia odporúčame zásielku nepreberať!!! Na už prebrané zásielky reklamácie neprijímame.
b) Po rozbalení zásielky si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list (druh, množstvo, cena, fakturačné údaje). Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. Po uplynutí stanovenej doby, nebude braný ohľad na požadovanú reklamáciu.
c) Pokiaľ Vám spolu zo zásielkou nebol doručený doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

 

 

Podmienky pre uplatnenie reklamácie

Pre úspešné a rýchle vyriešenie reklamačného konania je potrebné dodržať nasledujúce podmienky:

a) K reklamovanému tovaru musí byť priložený doklad o jeho zakúpení (tzn. originálna faktúra).
b) Čitateľne popíšte dôvod reklamácie, prípadne opíšte vady výrobku.
c) Tovar musí byť zaslaný so všetkými jeho súčasťami (platí pre tovar, ktorý je súčasťou sady).
d) Tovar nám pošlite bezpečne zabalený.

Reklamáciu sa snažíme zariadiť čo najrýchlejšie, v priebehu niekoľkých dní. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.
O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 

 

Na čo sa reklamácia nevzťahuje

a) Reklamácia sa nevzťahuje na nesprávne použite zakúpeného tovaru.
b) Reklamácia sa nevzťahuje na chybnú manipuláciu a nedbalé zaobchádzanie alebo používanie v rozpore s účelom, na ktorý je tovar určený.
c) Pokiaľ má zásielka viditeľné znaky poškodenia, odporúčame zásielku neprebrať!!! Za poškodenie sa považuje: natrhnutý obal, obal špinavý od farby, fľaky vykazujúce vyliatie tekutej látky, neprimeraná deformácia balíka, alebo iné mechanické poškodenie. Za prevzatie takto poškodenej zásielky nebude braný zreteľ na prípadnú reklamáciu.
 

 

 

Možnosť výmeny tovaru

Našim cieľom je samozrejme poskytnúť čo najväčšiu flexibilitu a spokojnosť zákazníka. Preto pokiaľ tovar nebude plne vyhovovať Vašim požiadavkám, tak Vám ponúkame jeho výmenu za nasledujúcich podmienok.

a) Tovar bude prijatý po vzájomnej dohode a bude zaslaný na vaše náklady. Tovar neposielajte formou dobierky!!! Nebude prevzatá.
b) Tovar musí byť neporušený, tak ako bol predaný predávajúcim, aby bol schopný ďalšieho predaja.
c) K tovaru musíte priložiť doklad (originálnu faktúru), ktorú ste obdržali pri zakúpení tovaru.
d) Výmena tovaru je možná v plnej výške predchádzajúcej ceny alebo v cene vyššej.
e) Tovar nie je možné vrátiť!!!

 

 

 

Riešenie spotrebiteľských sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom na ulici Prievozská 32 v Bratislave 827 99 (http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/index_sk.htm.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

E-SHOP funguje, predajňa je dočasne zatvorená!

Vážený zákazník, náš e-shop funguje, tovar si môžete objednávať.
Pre Vaše zdravie a taktiež kuriérov je platbu za tovar možná len vopred bankovým prevodom. Vzhľadom k súčasnej situácií týkajúcej sa šírenia koronavírusu COVID 19 chceme týmto opatrením eliminovať manipuláciu s peniazmi a taktiež skrátiť čas strávený s kuriérom pri prevzatí zásielky. Prosíme Vás, používajte ochranné rúško (šál, šatku...) a rukavice pri preberaní zásielky.

Kamenná predajňa v Martine bude zatvorená min. do 06.04.2020 - avšak tovar si môžete objednať cez e-shop a vyzdvihnúť si ho bude možné za určitých opatrení (viac info pri potvrdení objednávky).

Alebo v rámci mesta Martin posielame tovar taktiež cez kuriérsku službu Slovak Parcel Servis.

Správajte sa prosím zodpovedne, aby sme čím skôr mohli ako krajina opäť fungovať v normálnom režime.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Tím www.umelecke-potreby.sk